Hyresguiden

Trädgårdstjänst

Vill du ha en blomstrande och vacker trädgård men har varken gröna fingrar eller något vidare intresse kring att lära dig att ta hand om och anlägga en trädgård kan det vara aktuellt med trädgårdstjänst, någonting som du bland annat kan få från Mickes Lantbrukstjänst. Det är en firma som tillhandahåller vaktmästare och trädgårdsmästare med god erfarenhet och gedigen kunskap kring att hålla efter fastigheter såväl som att anlägga och designa nya trädgårdar och sedan fortsätta med trädgårdtjänst-er för att hålla efter dem så att de håller sig välskötta och vackra. Mickes Lantbrukstjänst vill att alla kunder ska känna sig trygga med dem och de verkar därför alltid i nära samråd med kunderna där det alltid är upp till kunderna själva att besluta när de känner att de inte längre behöver deras hjälp.

Detta inlägg var postad i