Hyresguiden

Göteborgs Sotningsdistrikt

Se till att sota eldstäder och rökkanaler regelbundet för att minska risken för brand och för att spara energi. Göteborgs Sotningsdistrikt är ett företag för dig som behöver få hjälp av sotare på Hisingen med omnejd. Av dem får du hjälp med att sota eldstäder, skorstenar eller din oljepanna. Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister. Kostnaden baseras på en taxa som kommunen har beslutat om. Hur ofta ska det sotas? Hör av er till Göteborgs Sotningsdistrikt för detaljerad information om vad som gäller. 

Detta inlägg var postad i